Open main menu
ቀጭኔ፣ የስሜን አሜሪካ ጎሽ፣ ቀይ ፈረንጅ አጋዘን፣ ግመል፣ እሪያ፣ ኦርካ ዓሣንበሪ

ሙሉ ጣት ሸሆኔ (Artiodactyla) በዘመናዊ ሥነ ሕይወትጡት አጥቢዎች ክፍለመደብ ነው።

በክፍለመደቡም ውስጥ ያሉት አስተኔዎች፦


  • (*) - የሚያመሰኳ ሆድ ያላቸው አስተኔዎች