Gdgffsv vz s

የወደቁ መላእክትEdit

ወንድሜ በብዙ ቅሪትና የባህል ጥናት መሰረት ሴልቲክ፣ ጋኦልና ጀርመን የመሳሰሉት በሰሜን አውሮፓ የሚኖሩ ሰዎች የመጠት አኑናኪና ሰሚራሚስ የተባሉ ባዕድ ፍጡራን ነው ብሎ ያትታሉ። ይህም አውሮፓኖች ካላቸው የህንፃ ምህንድስናና ታሪካዊ ቅርስ መረዳት ትችላለህ። The Supermind (talk) 18:03, 14 ኖቬምበር 2021 (UTC)Reply[reply]