ታላላቁ ሃይቆችአሜሪካና በካናዳ መካከል የሚገኙ አምስት ታላላቅ ሐይቆች ናቸው።

Great Lakes from space crop labeled.jpg