Open main menu
የአረቢያ ባሕር

የጃፓን ባሕር የተባለው ከጃፓንኮርያሩስያ (ሳይቤሪያ) መካከል የሚገኝ ባህር ነው።

በአለም ዙሪያ ከኮርያ በስተቀር «የጃፓን ባሕር» ይባላል። በደቡብ ኮሪያ፣ «የምሥራቅ ባሕር» ይባላል። በስሜን ኮሪያ፣ «የኮሪያ ምሥራቅ ባሕር» ይባላል።