ሙሃማድ ዓሊ (Muhammad Ali 1934-2008 ዓም) ዝነኛ የአሜሪካ ቡጢኛ ነበሩ።

ሙሃማድ ዓሊ በ1959 ዓም