ኧሸር (Usher Raymond IV) አሜሪካዊ የ«ሪዝምንብሉዝ»(አር-እን-ቢ) ዘፋኝ ነው።

ኧሸር