ንሥርጭላት አስተኔ አንዳንዱን ዝርያ ቤተሠብ ያመልክታል።

ባለ ነጭ ራስ ወይም «መላጣ» የተባለው ንሥር፤ እንደ አሞራ ግን በውኑ መላጣ አይደለም።

ከንሥሮች በቀር ይህ የጭላት አስተኔ ደግሞ አሞራጥምብ አንሣጭላትጭልፊት ያጠቅልላል። (በአሜሪካዎች የሚገኙ አሞራዎች ግን ከዚህ ወገን አይደሉም)።