ተንግስተን የንጥረ ነገሮች ሠንጠረዥ ውስጥ ኬሚካዊ ውክሉ W ነው። አቶማዊ ቁጥሩም 74 ነው።

Wolfram evaporated crystals and 1cm3 cube.jpg
ተንግስተን