ተስፋዬ የተለያዩት ፍች ሊሆነው ይችላል፦

የአባት ስምEdit

የተሰጠ ስምEdit