ብሔር ስለ ልዕልናው፣ አንድነቱና የራሱ ጥቅም የነቃ አንድ ባህላዊ-ፖለቲካዊ ምህበረሰብ ነው። በሌላ ትርጓሜ፣ በጋራ ቋንቋግዛትኤኮኖሚ፣ ጎሳ (ብሔረሰብ) ወይንም ሥነ ልቡና ላይ የተመሰረተና የረጋ ማህበርሰብ ሊባል ይቻላል። ብሔር ብሰው የተፈጠረ ነው በሚሉና ብሔር በተፈጥሮ የሚገኝ ነው በሚሉ ምሁርና መካከል የግንዛቤ ልዩነት አለ።

በአሁኑ የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት አንቀጽ 39 መሰረት የ«ብሔር፣ ብሔረሰብ ወይም ሕዝብ» ትርጉም ከዚህ አንድላይ ነው። ሦስቱ ቃላት «ብሔር»፣ «ብሔረሰብ» እና «ሕዝብ» አንድ ትርጉም ስላላቸው ሊለዋወጡ ይችላሉ እንደ ማለት ይመስላል።