Open main menu
ከዋና ዋና የጀርባ አጥንት ያላቸው ስፍኖች የተውታጡ እንስሳት

የጀርባ አጥንት ያላቸው እንሥሳት ወይም በእንግሊዝኛVertebrate የሚባሉት በጀርባቸው የሚያልፈውን ሰረሰር ለመሸፈን የሚረዳ የአጥንት መዋቅር ያላቸው እንሥሳቶች ናቸው።