ፈኈቀሏሀጯጰኸገሷፐዷኀሠሗጠጰቈረጨጐጠሠቸጧዟኘፀሰዀዠሐቧጰኟሿጸዟሠቸሯሧኰመፏበተቨጯኗገየ