አንድ ጫካ በብራዚል

ጫካ ወይም ደን ብዙ ዛፍ የበዛበት መሬት ነው። ጫካዎች ለበርካታ የተለያዩ እንስሶች መኖሪያ አይነተኛ ናቸው።