የርሻ ተግባር

(ከግብርና የተዛወረ)

ግብርና ወይም እርሻ ለሰው ልጅም ሆነ ለእንስሶች የሚሆን ምግብን፥ ቃጫንና ሌሎችም በአትክልት ከልማት የሚገኙ ነገሮችን ማምረትና እንስሳ ማርባትን ይሰይማል።

Tomb of Nakht (2).jpg
ገበሬ ሲያርስ