የጋብቻ ሥነ-ስርዓት ወይም ሠርግ ሠዎች በ[[ጋብቻይህ ሥርዓት እንደየ ባሕሉ እና ወጉ ይለያያል። ባህላዊ

ባህላዊ]] ወይንም በሌላ ተመሣሣይ ሥርዓት ውስጥ ለመተሳሰር ቃል የሚገቡበት ዝግጅት ነው።ባህላዊ ባህላ