ወርቅ

ውድ ምአድን አቶሚክ ቁጥር 79 ያላው

ወርቅ

ወርቅ
ወርቅ የሚዛን ግራም