Open main menu
ቶክዮ በአለማችን ከፍተኛ የህዝብ ብዛት ያላት ዋና ከተማ

ከተማ ቋሚ እና ሠፊ ህዝብ የሰፈረበት ቦታ ነው። ይህን ቦታ ለየት የሚያደርገው ራሱን የቻለ አስተዳደር ያለው ሲሆን ይህም የሚመራው በወጣ ህግ ነው።