ማስታወሻ ለIE Explorer ተጠቃሚዎች፦ ፎንቱን ትልቅ ለማድረግ፣ በብራውዘርዎ 'View' ሜንዩ Text size -> larger በመጫን ይቻላል

ኢትዮፒክ ሴራ በኮምፒውተር የመጻፊያ ዘዴ ለማስተካከል

ኢትዮፒክ ሴራ በላቲን ኪቦርድ ላይ አማርኛ ለመጻፍ የሚጠቅም ዘዴ ነው። ይህ ዘዴ ከዚህ ቀጥሎ ያለው ሰንጠረዥ እንደሚያሳየው አንድ የላቲን ፊደል (አልፋቤት) ስንጫን ተመሳሳዩን የአማርኛ ሳድስ (ስድስተኛ መደብ) ፊደል ይሰጠናል። ለምሳሌ l ስንጫን ይጻፋል። ከዚያም ግዕዙን (አንደኛ መደብ) ለመጻፍ e መጨመር ወይም ካልዑን (ሁለተኛ መደብ) ለመጻፍ u ን መጨምር ይጠይቃል። ለምሳሌ ን ለመጻፍ lu ደግሞ li lalE lo lW መጻፍ ነው። ለማስተካከል

መድሀኒት


e u i a ee E o W ' 2 Y
ሳድስ ግዕዝ ካዕብ ሣልስ ራብዕ ኃምስ ኃምስ (ሌላ ዘዴ) ሳብዕ ዘመደ ራብዕ
h
l/L
H
m/M
r/R
s
ss
x/X
q
qW
Q
QW
b/B
v/V
t
c
n
N
k
kW
K
KW
w/W
z
Z
y/Y
d
D
j/J
g
gW
G
T
C
P
S
SS
f/F
p
e u i a E o ea

|(/b>

ቁጥሮች = ለማስተካከል

  • በዚሁ ዘዴ ቁጥር ለመጻፍ «shift» + «~» («`») አንድላይ፣ ከዚያም ቁጥሩን በመጫን Ăè


10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
~ `10

ሌሎች ምልክቶች ለማስተካከል

<

: ፡: ።:: ፡-</፡|: , ፣, ; ፤; -: ** ?? << >>
: , ;