በአለም ላይ ይተለያዩ የእምነት ጽሁፍአምላክ በነብያት የመጣ ጽሁፍ የሚባሉ ብዙ አሉ፤ ከነዛ መካከልም ቁርአንመጽሃፍ ቅዱስጦራህ እና ለሎችም አሉ።