የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባር

(ከኢህአዲግ የተዛወረ)
«ወያኔ» ወዲህ ይመራል። ለዚያው ስያሜ መነሻ፣ «ሕዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ»ን ይዩ።

የኢትዮጵያ ሕዝቦች አብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ግንባርኢትዮጵያ ፖለቲካ ወገን ነው።

የውጭ መያያዣ

ለማስተካከል