አሪ

የምገነዉ በደቡብ ኦሞ ዞን በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ክልላዊ መንግስት ስሆን 25 ቀበሌዎቻ አሉት።

አሪ ወረዳ የሚገኘው በደቡብ ኦሞ ዞንደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ክልላዊ መንግስት ሲሆን 25 ቀበሌዎቻ አሉት።