አሪ

የምገነዉ በደቡብ ኦሞ ዞን በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ክልላዊ መንግስት ስሆን 25 ቀበሌዎቻ አሉት።

አሪ ወረዳ የምገነዉ በደቡብ ኦሞ ዞን በደቡብ ብሄር ብሄረሰቦች ክልላዊ መንግስት ስሆን 25 ቀበሌዎቻ አሉት።