ሐዋርያው ዮሃንስ

መች ሞተ
(ከቅዱስ ዮሐንስ የተዛወረ)

ሐዋርያው ዮሃንስ ከአስራሁለቱ የእየሱስ ሃዋርያቶች ውስጥ አንዱ ነበር።