ቀበሌ ለማስተካከል

በአንድ በተወሰነ አካባቢ መልዓከም ምድር፣ የተፈጥሮ ሀብቶችንና በዛ አካባቢ የሚኖሩ ህዝብችን አጠቃልሎ የሚገኝ ነው።