ራስ ማለት በጥንቱ ዘመን ኢትዮጵያኖች ይጠቀሙበት የነበረ የማዕረግ ስም ነው።

ትርጉሙ ሲብራራ ለማስተካከል

ታዋቂ ፊት ራሶች ለማስተካከል

፩፡ራስ፡ሚካኤል፣

፪፡ራስ፡መኰንን፣

፫፡ራስ፡ወሌ፡ብጡል፣

፬፡ራስ፡መንገሻ፡ዮሐንስ፣

፭፡ራስ፡ተፈሪ፡መኰንን፣

፮፡ራስ፡አበበ፡አረጋይ፣

፯፡ራስ፡ደስታ፡ዳምጠው፣

ወዘተ።