መጫፈ ቁልቁሉ በቅዱስ ኦነሲሞስ ነሲብ ለመጀመሪያ ጊዜ በግዕዝ ፊደልኦሮሚፋ ቋንቋ የተጻፈ መጽሓፍ ነው።