ሐዋርያው ዮሃንስ

መች ሞተ

ሐዋርያው ዮሃንስ ከአስራሁለቱ የእየሱስ ሃዋርያቶች ውስጥ አንዱ ነበር።