ኮቪድ 19ሳርስ-ኮቭ2 ቫይረስ የመጣ በሽታ ነው። ተመሳሳይ ስም - ኮሮና ቫይረስ

ምልክቶችEdit

  • ትኩሳት
  • ሳል
  • ለመተንፈስ መቸገር