የሠው ልጅ ጭንቅላት እና አንገት

አፍሥርዓተ ምግብ የመጀመሪያው ክፍል ሲሆን ምግብ እና ምራቅ የሚገባበት ቦታ ነው።

ተጨማሪ ይዩEdit