መስመር ማለት ቁመትም ሆነ ስፋት የሌለው ግን ርዝመት ያለው 1ቅጥጂዎሜትሪ ጽንሰ ሃሳብ ነው።

ይሄ አድማሳዊ መስመርን የሚያሳይ ስእል ነው።